مشاهده شده است که کودکان هنگامی که والدین خود را در فعالیت های مراقبتی خود می بینند، اثرات علمی و اجتماعی بالاتری دارند.مراقب کودک،استخدام نگهدار کودک،مراقبت از کودک در منزل،نگهداری از کودک،نگهداری کودک

هنگامی که والدین با آنچه در مهد کودک تدریس می شود هماهنگ هستند، می توانند به آسانی بین آنچه در مرکز مراقبت آموخته می شوند و آنچه که در خانه اتفاق می افتد تعادل برقرار کنند.

چرا دخالت والدین مهم است؟

مزایای زیادی از مشارکت والدین در آموزش ابتدایی دوران کودکی وجود دارد. کودکان هنگامی که والدین و معلمان خود به طور جمعی کار می کنند، نتایج تحصیلی و اجتماعیتری دارند.
استخدام نگهدار کودک تهران،خدمات نگهداری از کودک
این پدر و مادرها آگاهی کاملتری از نقاط قوت و ضعف فرزندانشان دارند. با شناخت نقاط ضعف، والدین می توانند طرح هایی را جهت بهبود صلاحیت فرزند خود طراحی کنند.

مزایای مشارکت والدین:

مشارکت دادن به والدین فرصتی برای بحث در مورد منافع فرزند محیا می سازد و این موضوع استرس والدین را کاهش خواهد داد.
با این حال، مشارکت والدین در فعالیت های مراقبت از کودکان یکی از سخت ترین چالش هایی است که مراکز مراقبت از کودک با آن مواجه هستند.در این قسمت مراحلی آورده شده است که می توانید برای تشویق دخالت والدین در امر نگهداری از کودک از آنها استفاده کنید.

نکاتی برای تشویق مشارکت والدین

پدر و مادرها اغلب به سختی د رکارهای کودکان مشارکت می کنند به همین دلیل است که به مراکز مراقبت از کودک برای توسعه اجتماعی، شناختی و تحصیلی فرزندان خود تکیه می کنند با این حال مهم است که والدین در آموزش ابتدایی فرزندان خود مشارکت داشته باشند.

والدین را تشویق کنید تا در فعالیت های کلاس درس شرکت کنند. به عنوان مثال، اگر والدین در هنر یا صنایع دستی خوب باشند، می توانند یک جلسه ویژه برای کودکان برگزار کنند.
از پیشنهادات برنامه درسی از والدین بپرسید. آنها را تشویق کنید تا موضوعاتی را که می خواهند در برنامه خود ببینید.
گزارش روزانه هر کودک که پیشرفت آنها را نشان می دهد را در اختیار والدین بگذارید.

نقاط قوت و ضعیف را به والدین نشان دهید؛ از والدین بخواهید بازخورد خود را از این گزارش به شما بگویند.
با تشکر از والدین برای مشارکت شما. شما می توانید از آنها در یک یادداشت کوچک تشکر کنید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!