حقوق نگهدار


خدمات نگهداری از سالمند امروزه به یک بازار کسب و کار داغ برای افراد سود جو تبدیل شده است. این افراد با تاسیس شرکت های غیر مجاز نگهداری از سالمند قیمت نگهدارسالمند را خودشان تعیین می کنند و هیچ ارگانی بر روی کیفیت کار آن ها و پولی که از خانواده ها دریافت می کنند نظارتی ندارد.

با افزایش شکایات خانواده ها از این دسته موسسات، وزارت بهداشت اقدام به گسترشمراکز مجاز و موسسات نگهداری از سالمند نموده است. طبق مصوبه ای که از سوی این وزرات خانه صادر شده است مراکز خدمات نگهداری سالمند ملزم به گرفتن تمامی مجوزهای لازم از سوی این وزارت خانه می باشند.

موسساتی که برای نگهداری از سالمند نیرو به منازل اعزام می کنند باید جواز لازمه را برای این کار اخذ کرده و دستمزد دریافتی از خانواده ها نیز زیر نظر وزارت بهداشت خواهد بود.
نیروهایی که برای نگهداری از سالمندان از طرف موسسات مجاز راهی منازل می شوند کاملا قابل اعتماد بوده و در صورت بروز هر گونه مورد، ایراد و اشکالی در کار قابل پیگیری از طرف مسئول مربوطه می باشد.

روز به روز با افزایش تعداد سالمندان نیاز به نگهدار سالمند نیز افزایش می یابد از این رو وزارت بهداشت به طورجدی وضعیت موسسات نگهداری از سالمند را زیر نظر گرفته است و نرخ ثابتی را برای نگهداران سالمند آقا، نگهداران سالمند خانم، نگهدار سالمند شیفت شب و نگهداران سالمند شبانه روزی تعیین کرده است. این نرخ ها طبق وظایف و سختی کار با یکدیگر فرق میکند.پرستار سالمند شبانه، نگهدار سالمند شیفت شب، نگهدار سالمند ساعتی، مراقب سالمند شبانه، مراقب سالمند شیفت شب، مراقب سالمند آقا، مراقب سالمند خانم، نگهدار سالمند آقا، پرستار سالمند خانم، قیمت نگهدار سالمند، نرخ نگهدار سالمند، تعرفه ی نگهدار سالمند در منزل

تعیین نرخ نگهدارسالمند:

نگهداران سالمند به طور کلی وظیفه ی نگهداران سالمند شامل موارد زیر می باشد.

  • کمک سالمندان در رعایت بهداشت، حمام کردن، نظافت و توالت
  • ارائه کمک هنگام راه رفتن
  • حفظ ایمنی سالمند با ایمن سازی خانه
  • حاضر کردن سالمند در فعالیت های اجتماعی مانند تجمعات، مهمانی شام، پیک نیک و یاسینما
  • گفتگو با سالمند

برای تعیین نرخ نگهدار سالمند باید به خوبی وضعیت سالمند شما و خواسته ی شما از نگهدار سالمند مشخص شود. ممکن است شما مازاد بر وظیفه ی سالمند خواسته ی دیگری نیز از او داشته باشید که این موضوع باعث افزایش قیمت نگهدار سالمند در منزل خواهد شد.
وظایف نگهدار سالمند
موسسات نگهداری از سالمند معمولا خدمات گوناگونی را برای سالمندان در نظر گرفته اند. این خدمات با نگهدران مختلف که قابلیت و تبحر لازم را در نگهداری از سالمند شما دارند تطابق می یابد. از این رو در درجه ی اول نیاز و ویژگی خدماتی که به شما و عزیزانتان ارائه می شود تعیین کننده خواهد بود.

این خدمات در درجه ی اول به ساعات کاری سالمند بستگی دارد. نرخ و قیمت نگهدارسالمند ساعتی با نگهدار سالمند شبانه روزی، شیفت شب یا نیمه وقت متفاوت است.

البته این مبالغ در حالی که شما قرار داد دائمی را با موسسه تنظیم نمایید کاهش خواهد یافت. برای مثال اگر برای ساعاتی خاص و روزهای خاص در ماه نیاز به نگهدار سالمند دارید می توانید با یک نگهدار سالمند ساعتی قرار داد ببیند.
 پرستار سالمند شبانه روزی، نگهداری از سالمند شبانه روزی، خدمات پرستاری از سالمند شبانه روزِی، خدمات مراقبت از سالمند شبانه روزی، حقوق نگهدار سالمند در منزل
 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!