مرکز ارائه خدمات مراقبت های بالینی در منازل ، مرکزی است که به منظور ارائه خدمات بالینی و بهداشتی شامل انجام کلیه دستورات پزشکی و پیراپزشکی و بهداشتی در منزل با حداقل مراجعه مستقیم بیمار به مراکز کلینیکی و پاراکلینیکی تأسیس می گردد .

– افراد همکار در این مرکز به سه گروه زیر تقسیم می شود :

– گروه پزشکی شامل : پزشک عمومی و متخصصین رشته های مختلف بالینی

– گروه پیراپزشکی شامل : نگهدار ، ماما ، فیزیوتراپ و کلیه واجدین حرف پیراپزشکی که به نحوی در پیش گیری،

تشخیص، درمان و توان بخشی دخالت دارند .

– گروه پشتیبانی

– به هر متقاضی واجد شرایط و صلاحیت فقط پروانه تأسیس یک مرکز تعلق خواهد گرفت

– مؤسس و مسئول فنی در صورت احراز شرایط می تواند شخص واحدی باشد .

تبصره : مؤسس و مسئول فنی می بایست پزشک باشند .

– پروانه تأسیس به نام اشخاص حقیقی وحقوقی و خیریه و تعاونی های بهداشتی درمانی صادر خواهد شد.

– تعدادمسئولین فنی می بایستی بیش از یک نفر وبه تعدادمورد نیاز جهت پر نمودن ساعات شبانه روزی باشد.( حداقل 2 نفر مسئول فنی )

– مرکز موظف است در مورد درخواست بیماریا وابستگان اوجهت انجام خدمات بهداشتی درمانی درمنزل فهرستی را که حیطه عملیات مراقبتی مرکز و تعرفه های خدمات را مشخص می نماید تنظیم و به اطلاع و رویت گیرنده خدمات برساند .

سقف ارائه خدمات مرکز می تواند شامل موارد ذیل باشد :

– ویزیت در منزل

– ارائه خدمات فیزیوتراپی ، کار درمانی و توان بخشی در منزل با دستور پزشک

– نگهداری بیماران ناتوان و نیازمند

– تزریقات و پانسمان در منزل به دستور پزشک

– انجام نمونه گیری خون و ادرار با دستور پزشک جهت انواع آزمایشات

– انجام اقدامات تشخیصی اولیه مثل ( رادیوگرافی پرتابل ، گرفتن نوار قلب و … ) با دستور پزشک

– انجام اقدامات اولیه درمانی مثل ( احیاء قلب و ریه ، انواع سونداژ ، شستشوی معده و آتل گیری ) زیر نظر و دستور پزشک

– تهیه داروی تجویز شده توسط پزشک و ارائه به بیمار

– ویزیت اولیه بیمار در منزل و در صورت نیاز به ارائه خدمات در مراکز درمانی مجهز ‘ انتقال بیمار به درمانگاه و یا بیمارستان طرف قرارداد با مرکز

ارائه خدمات آموزشی در خصوص ( تشخیص به موقع علائم بیماری ، چگونگی مصرف دارو، خود مراقبتی در منزل، بهداشت ، جسمی ، روانی ، اجتماعی ، بهداشت ازدواج ، مراقبت های دوران بارداری و پس اززایمان، تنظیم خانواده ( گذاشتن IUD در منزل مجاز نمی باشد ) ‘ نحوه مراقبت نوزاد شیرخوار ‘ نحوه برخورد با بیماری های واگیر و غیر واگیر ، بررسی وضعیت سلامت افراد خانواده ، اندازه گیری فشار خون و علائم حیاتی ، رعایت اصول نگهداری بیمار در منزل

-ارائه کلیه خدمات نگهداری در منزل

– انجام واکسیناسیون در منزل

– ارائه مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در منزل

تبصره : ارائه تزریقات ، پانسمان ، واکسیناسیون ، ویزیت و … در محل مراکز ستادی ارائه خدمات بالینی مجاز نمی باشد .

وظایف مسئول فنی مرکز

– سرپرستی کلیه امور فنی خدمات پزشکی و پیراپزشکی و مسئولیت رعایت موازین قانونی

– نظارت بر انتخاب و بکارگیری نیروی انسانی واجد شرایط و صلاحیت ، براساس ضوابط مورد قبول وزارت متبوع برای این گونه مؤسسات و نظارت بر عملکرد آنها

– رسیدگی به شکایات فنی بیماران و پاسخ گویی به آنان و مراجع ذی صلاح

– جلوگیری از ارائه خدمات پزشکی و پیراپزشکی غیر مجاز خارج از وظایف مرکز

– ارائه آمار فعالیت ماهانه مرکز به تفکیک خدمات تشخیصی ‘ درمانی ‘ توان بخشی و نگهداری به دانشگاه علوم پزشکی مربوطه ( لازم است آمار مربوطه به فعالیت های بهداشتی به حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه مربوطه نیز منعکس گردد ).

– اعلام فهرست اسامی پزشکان و پیراپزشکان که در ساعات مختلف با مرکز همکاری می نماید به دانشگاه علوم پزشکی مربوطه

شرایط ونحوه پذیرش و ویزیت بیماران و خدمت گیرندگان

– جهت خدمات ویزیت پزشکی به تنهایی ، پزشک طرف قرارداد و یا مرکز موظف به حضور بر بالین بیمار در منزل با روپوش سفید پزشکی واتیکت و کارت شناسایی و تکمیل فرم مشخصات بیمار به همراه اقدامات تشخیصی و درمانـی انجام شده می باشند . بدیهی است کلیه تجهیزات مورد لزوم جهت معاینه بیمار برحسب نوع بیماری می بایست در بالین بیمار مهیا باشد .

– جهت ارائه خدمات نگهداری ، پیراپزشکی می بایست در اولین مراجعه بر بالین توان خواه در صورت عدم وجود نسخه و یا دستور پزشک معالج قبلی ، پزشک و گروه پیراپزشک مربوطه حضور داشته و با تکمیل فرم ثبت اطلاعات به صورت مشترک نسبت به ارائه برنامه درمانی ، نگهداری و توان بخشی جهت عقد قرارداد خدمتی اقدام نمایند .

– ظرفیت تأسیس مراکز ارائه خدمات بالینی در منزل به ازای هر 15 هزار نفر جمعیت یک مؤسسه می باشد .

– مرکز ارائه خدمات و مراقبتهای بالینی در منازل موظف به تکمیل فرم شماره 5 ( در خصوص متقاضیان همکاری با مرکز ) می باشند . بدیهی است ارائه آمار عملکرد و لیست پرسنل همکار و طرف قرارداد به دانشگاه مربوطه از وظایف این گونه مراکز می باشد .

– ارائه کلیه خدمات و مراقبت های بالینی در منازل توسط مراکز درمانی بزرگ تر مثل درمانگاه ها ، بیمارستان ها

و … می بایست به شرط همکاری با یکی از مؤسسات ارائه خدمات و مراقبت های بالینی در منزل و توسط مراکز دارای مجوز قانونی از وزارت متبوع صورت پذیرد .

1- مرکز جهت ارجاع بیماران به مراکز درمانی مجهزتر می بایست حداقل با یک درمانگاه عمومی شبانه روزی و یا یک

بیمارستان غیر تخصصی قرارداد همکاری منعقد نماید .
تبصره : این مراکز مجاز به داشتن واحد آمبولانس نبوده و در صورت نیاز ملزم به انعقاد قرارداد همکاری با مراکز خدمات آمبولانس خصوصی دارای مجوز های قانونی خواهند بود .

2- مرکز جهت ارتباطات باید حداقل دارای دو خط مستقل تلفن باشد .

3- مرکز برحسب شرح وظایف خود بایستی محل مناسبی را به همراه تجهیزات مورد نیاز به معاونت درمان دانشگاه مربوطه معرفی نماید .

4- محل ساختمان مرکز و تجهیزات موجود در آن باید قبل از صدور مجوز بهره برداری توسط کارشناسان ذی ربط دانشگاه علوم پزشکی مربوطه مورد ارزشیابی و تائید قرار گیرد .

5 – نظارت و ارزشیابی کلیه خدمات این گونه مراکز در سراسر کشور به عهده دانشگاه علوم پزشکی مربوطه خواهد بود .

6- پس از کسب موافقت اصولی از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف مدت یک سال مهلت مندرج در قرارداد تأسیس منعقده بین دانشگاه علوم پزشکی مربوطه و متقاضیان ، باید مرکز جهت ارائه خدمات آماده و قبل از شروع به کار مراتب جهت بازدید نهایی به دانشگاه علوم پزشکی مربوطه به صورت کتبی اعلام گردد و در صورت عدم آمادگی بنا به دلایلی ، بر اساس مفاد قرارداد تأسیس عمل خواهد بود .

7- تغییرات نام و محل مرکز باید با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی مربوطه باشد و در این صورت پروانه جدید به نام و برای محل جدید صادر خواهد شد .

8- مسئول فنی می تواند در صورت غیبت به مدت کمتر از سه ماه یک نفر جانشین را با تائید مؤسس مرکز به طور موقت انتخاب وبه صورت کتبی به دانشگاه مربوطه معرفی نماید .

تبصره : در صورتی که غیبت مسئول فنی بیش از سه ماه به طول انجامد پروانه لغوخواهد شد .

9- در صورتی که مؤسس یا مؤسسین به دلایل موجهی قصد تعطیل و انحلال مرکز را داشته باشد باید مراتب را با ذکر دلیل و مستندات لازم حداقل سه ماه قبل از اقدام به دانشگاه علوم پزشکی مربوطه گزارش نماید .

10- تشکیل پرونده شامل : ضبط مشخصات کامل بیمار ، نام پزشک و پیراپزشک و مراحل سیر بیماری و اقدامات انجام شده برای بیمار بایگانی و نگهداری مدارک جهت هر یک از خدمت گیران الزامی است .

11- در ارائه خدمات بالینی به بیماران، رعایت طرح انطباق تا حداکثر توان ممکن برای مرکز الزامی است .

12- در صورتی که مؤسس یا مؤسسین مرکز از ضوابط مقررات و وظایف آئین نامه تخطی نماید به نحو زیر اقدام خواهد شد .

– تذکر شفاهی با قید موضوع در صورت جلسه بازرسی محل ، توسط دانشگاه علوم پزشکی ذی ربط

– اخطار کتبی توسط دانشگاه علوم پزشکی مربوطه

– لغو پروانه تأسیس و تعطیلی مرکز به مدت سه ماه به پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی مربوطه و تصویب کمیسیون قانونی موضوع ماده 20

– لغو دائم پروانه تأسیس و تعطیلی مرکز به مدت سه ماه تا یک سال به پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی مربوطه و تصویب کمیسیون قانونی موضوع ماده 20

– لغو دائم پروانه تأسیس مرکز به پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی مربوطه و تصویب کمیسیون قانونی موضوع ماده 20 و در صورت لزوم اعلام به مراجع قضائی

ساختمان

حداقل فضای فیزیکی مورد نیاز شامل :

– سالن پذیرش ، سرویس بهداشتی ، آبدارخانه و بایگانی

– تأمین نور و تهویه و بهداشت مناسب

– پوشش کف با سنگ ‘ سرامیک و پوشش دیوارها با رنگ روغن قابل شستشو

– استقلال فضایی

– در صورت استقرار مرکز در مجتمع مسکونی ارائه رضایت نامه کتبی معتبر از مالکین و ساکنین ساختمان الزامی است

توضیح :از خرید یا اجاره ساختمان جهت مرکز قبل از تائید کارشناسی خودداری به عمل آید.

تجهیزات

– مرکز می بایست مجهز به سیستم مکانیزاسیون باشد . ( حداقل شامل یک دستگاه رایانه و چاپ گر و یک MODEM )

– وجود تجهیزات پزشکی ضروری مورد نیاز جهت ارائه خدمات بر بالین بیمار ،در خصوص امکانات کلینیکی و پاراکلینیکی ویا بستری بیماران بدحال ، مرکز می بایستی با افراد و یا مراکز درمانی دیگر جهت استفاده از تجهیزات آنها قرارداد همکاری منعقد نماید ( بدیهی است نظارت بر کیفیت تجهیزات به کار گرفته شده به عهده کارشناسان و بازرسان نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه مربوطه خواهد بود )

مراحل صدور مجوزهای قانونی

الف ) مدارک مورد نیاز جهت صدور موافقت اصولی

1- ارائه تقاضا نامه کتبی مهر و امضاء شده متقاضی که به امضای معاونت محترم درمان و مدیریت محترم درمان رسیده باشد و در دفتر دبیرخانه ثبت شده باشد .

2- قید منطقه شهرداری محل مورد تقاضا جهت تاسیس مرکز فوق

3- تکمیل فرم های مربوطه ( پس از ارائه تقاضا نامه توسط واحد صدور پروانه ها به متقاضی تحویل داده می شود )

4- دانشنامه یا تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان

5- نامه اعلام عدم نیاز در ساعات غیر اداری جهت شاغلین رسمی دوایر دولتی

6- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری یا آخرین حکم کارگزینی جهت شاغلین رسمی دوایر دولتی

7- فتوکپی صفحه اول شناسنامه + صفحه آخر در صورتی که توضیح دارد

8- لیست اسامی پیشنهادی جهت نامگذاری مؤسسه با مهر و امضای متقاضی

9- استعلام از دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی در خصوص نداشتن تقاضا و مؤسسه در حوزه تحت نظارت آنان، در مورد متقاضی و غیر تکراری بودن اسامی پیشنهادی

10- گواهی وضعیت طرح لایحه نیروی انسانی

11- تصویر مصدق کارت پایان یا معافیت از انجام وظیفه جهت آقایان

12- عکس 4*3 یک قطعه ( جهت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری )

13- گواهی عدم محکومیت انتظامی از سازمان نظام پزشکی

14- اصل گواهی عدم اعتیاد

توضیح : در خصوص نامه های مورد اشاره در بند 6 و 9 و 14مکاتبه از طریق این دانشگاه پس از ارائه سایر مدارک توسط متقاضی انجام می پذیرد بدیهی است پی گیری در مورد وصول پاسخ نامه های فوق به عهده متقاضی می باشد .

ب ) پس از تکمیل مدارک ، پرونده به کمیسیون قانونی ماده 20 دانشگاه ارسال می گردد

ج ) پس از تائید صلاحیت متقاضی توسط کمیسیون قانونی ماده 20 ، ارائه فرم تکمیل شده قرارداد تأسیس + فیش بانکی طبق دستورالعمل مربوطه ( مبلغ وشماره حساب از طریق کارشناسان واحد صدور پروانه به متقاضی اعلام خواهد گردید).

د ) صدور موافقت اصولی و ارسال آن به متقاضی

بدیهی است فعالیت به منظور ارائه خدمات درمانی با موافقت اصولی مجاز نمی باشد و ضروری است نسبت به اخذ مجوز بهره برداری و پروانه تأسیس و مسئولین فنی اقدام گردد .

ه ) مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه های تأسیس و مسئولین فنی

1- پیشنهاد مکان جهت احداث مرکز به صورت کتبی ( با ذکر دقیق آدرس ، کروکی و تلفن تماس ) که توسط متقاضی مهر و امضاء شده و ثبت دفتر دبیرخانه گردیده باشد .

2- در صورت تائید مکان توسط کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه و اعلام آن به متقاضی

3- معرفی مسئول فنی واجد شرایط

4- تصویر مصدق سند مالکیت و اجاره نامه رسمی با قید پلاک ثبتی

5- ارائه قرارداد فی مابین مرکز با سایر مراکز درمانی در ارتباط با استفاده از تجهیزات آنها وارسال بیماران اورژانسی به آن مراکز

6- معرفی کارکنان مرکز به همراه لیست اسامی و مدارک تحصیلی آنان به شرح ذیل :

– گروه پزشکی : پروانه مطب معتبر جهت شهر یا منطقه فعالیت، گواهی عدم سوء پیشینه کیفری یا در صورت اشتغال رسمی ارائه تصویر آخرین حکم استخدامی، گواهی عدم محکومیت انتظامی از سازمان نظام پزشکی

– گروه پیراپزشکی : گواهی پایان طرح و خدمات قانونی، گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و یا در صورت اشتغال رسمی ارائه تصویر آخرین حکم استخدامی

گروه پشتیبانی : گواهی عدم سوء پیشینه کیفری یا در صورت اشتغال رسمی ارائه تصویر آخرین حکم استخدامی

و ) پس از تکمیل مدارک ارسال پرونده به کمیسیون قانونی ماده 20 وزارت متبوع

ز ) پس از تائید کمیسیون جهت صدور مجوز بهره برداری ارائه فیش بانکی طبق مقررات مربوطه ( مبلغ وشماره حساب از طریق کارشناسان واحد صدور پروانه به متقاضی اعلام خواهد گردید،مبلغ جهت تهران وسایر شهرستان ها متفاوت می باشد).

ح ) صدور پروانه های تأسیس و مسئول فنی توسط مرکز برنامه ریزی و هماهنگی در امور درمان معاونت سلامت و ارسال آن به معاونت درمان دانشگاه

ت ) تحویل پروانه های صادره به مؤسس

مدارک مورد نیاز جهت مسئولین فنی

1- تکمیل فرم های مشخصات، معرفی و تقبل مسئولیت فنی ( فرم ها از واحد صدور پروانه ها پس از معرفی مسئولین فنی از طرف مؤسس به صورت کتبی تحویل می گردد) .

2- تصویر پروانه دائم و پروانه مطب معتبر شهر مربوطه

3- تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان یا دانشنامه

4- تصویر گواهی تعیین وضعیت طرح نیروی انسانی

5- نامه عدم نیاز در ساعات اداری جهت شاغلین رسمی

6- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری یا آخرین حکم کارگزینی جهت پزشکان استخدام رسمی دوایر دولتی

7- اصل گواهی عدم محکومیت انتظامی از سازمان نظام پزشکی

8- فتوکپی صفحه اول شناسنامه + صفحه آخر در صورت داشتن توضیح+ارائه تصویر یا شماره کد ملی

9- سه قطعه عکس 4*3

10- تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه آقایان

11- اصل گواهی عدم اعتیاد

توضیح : در خصوص مدارک مورد اشاره در بندهای 6 و 11مکاتبه از طریق این دانشگاه پس از ارائه سایر مدارک از طرف متقاضی صورت می پذیرد . بدیهی است پی گیری در مورد وصول پاسخ های فوق به عهده متقاضی می باشد .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *