پرستاران و نگهداران کودک و سالمند که تمایل به همکاری با شرکت خدمات پرستاری مه چهرگان را دارند، می توانند اطلاعات خود را در فرم تماس زیر درج نمایند.

در اسرع وقت با شما تماس گرفته خواهد شد.

فرم درخواست استخدام


    نگهداری کودکنگهداری سالمندنگهداری بیمار