ما متخصص مراقبت از عزیزان شما  هستیم

ماموریت پرستاران ما در "مه چهرگان" ارائه نوع متفاوتی از خدمات مراقبت و نگهداری از سالمند یا کودک دلبند شماست.

نگهداری از سالمند در منزل
15+سال تجربه
350+خدمت به مشتریان
80+پرستار حرفه ای
200+مشاوره در ماه
50+معرفی مشتریان

نظرات مشتریان ما را مشاهده کنید

تعداد زیادی از عزیزانی که افتخار خدمت به آن ها داشته ایم، همچنان با ما همراه هستند.

چرا شرکت پرستاری و نگهداری مه چهرگان 

با هدف فراهم آوردن بهترین خدمات، شرکت پرستاری از سالمند و کودک "مه چهرگان" تلاش بسیاری نموده است تا با انتخاب پرستاران حرفه ای، آزموده و نظارت دائمی بر عملکرد آن ها رضایت مشتریان را فراهم آورد. ما با برخورداری از تجربه‌های فراوان در این زمینه و به ویژه با داشتن عشق و احترام به سالمندان و کودکان، به عنوان دارایی‌های بیشمار زندگی، از دیگران متمایز می‌شویم. ارزش و حساسیت خاص به قشر سالمندان، کودکان، و بیماران، ما را در موسسه مه چهرگان گردهم آورده است.

 

خدمات شرکت برای سالمندان گرامی شما

مراقبت فیزیکی

 • ارائه خدمات پرستاری ۲۴ ساعته در صورت نیاز.
 • کمک به فعالیت‌های روزمره مانند استحمام، لباس‌پوشیدن، و تغذیه.
 • تنظیم و نظارت بر داروها و درمان‌های پزشکی.

برنامه‌ریزی فعالیت‌های روزانه

 • ارائه برنامه‌های فعالیت‌های اجتماعی و تفریحی.
 • ایجاد گروه‌های مشارکتی و فرهنگی.
 • ارائه فعالیت‌های حرکتی و ورزشی مناسب سن.

خدمات پزشکی و تشخیص

 • انجام بازرسی‌های پزشکی دوره‌ای.
 • همکاری با پزشکان متخصص برای تشخیص و درمان بیماری‌ها.
 • ترتیب و نظارت بر جلسات فیزیوتراپی و توانبخشی.

خدمات تغذیه

 • ارائه وعده‌های غذایی سالم و تغذیه مناسب.
 • رعایت نیازهای خاص تغذیه‌ای بر اساس وضعیت سلامتی فرد.

پشتیبانی روحی و اجتماعی

 • ارائه خدمات مشاوره روان‌شناختی.
 • برگزاری گروه‌های پشتیبانی اجتماعی.
 • تشویق به شرکت در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی.

پیگیری و نظارت پزشکی

 • ارتباط مداوم با خانواده و پزشکان سالمندان.
 • نظارت دقیق بر تغییرات سلامت و تعیین برنامه‌های متناسب.