یکی از بزرگترین نبردهایی که ممکن است به عنوان مراقب سالمند داشته باشید این است که سالمند نگران باشد که شما در تلاش برای محدود کردن استقلال او هستید. در نهایت، تنها می توانید از طریق اقدامات خود ثابت کنید که قصد ندارید این کار را انجام دهید. حفظ استقلال سالمند یکی از پراهمیت ترین نکاتی است که باید در طول دوره ی مراقبت رعایت گردد. این کار انچنان که به نظر می رسد ساده نیست زیرا شما باید عملکرد خود را طبق نیازها و توانایی سالمند در نظر بگیرید.

او را مطلع کنید

به عنوان یک پرستار سالمند ، شما باید سالمند را در جریان تصمیمات خود قرار دهید خصوصا اگر این تصمیم زندگی سالمند را نیز تحت شعاع قرار می دهد. اگر او احساس کند که شما چیزی را از او پنهان می کنید احساسات منفی به سراغش خواهد آمد. سالمند باید بداند که اگر تصمیمی برای او می گیرید به نفع او است و او را با تمام جنبه های تصمیماتش آشنا کنید و تا متقاعدش نکردید دست از تلاس برندارید. این کار به سالمند می فهماند که شما قصد ندارید استقلال را از او صلب کنید.

احترام به نظر سالمند

در هر زمان که مقدور است سخت گیر نباشید و انتخاب های سالمند را هر گاه ممکن است عملی کنید. این انتخاب ها می توان گاهی پیش پا افتاده باشد، مثل نوع غذایی که برای سالمند می پزید یا رنگ لباسی که برای او تهیه می کنید. با این کار ها آرامش درونی را به سالمند خود باز گردانید.

مطالعه کنید!  روزه گرفتن سالمند با بیماری قلبی

نگهداری از سالمند فلج،استخدام نگهدار برای سالمندبیمار

به تصمیمات سالمند احترام بگذارید. هنگامی که این تصمیم حساس یا ناامن است ممکن است نتوانید این کار را انجام دهید اما وقتی که ایمنی شخص را تحت تاثیر قرار نمی دهد اجازه دهید که سالمند برنده باشد.

به صحبت های سالمند گوش کنید:

همانطور که سالمند با شما درباره ی موضوعات مختلف صحبت میکند حتما به او گوش فرا دهید. گوش دادن به صحبت های سالمند به او اجازه می دهد که بداند شما نگرانی های او را جدی گرفته و به او اهمیت میدهید.
استخدام نگهدار در منزل،نگهدار سالمند،نگهدار سالمند در تهران

مركز نگهداري و مراقبت از کودک، سالمند، بیمار در منزل مه چهرگان با بکارگیری نیروهای مجرب و متخصص آماده ی خدمت رسانی 24 ساعته به شما و عزیزان شما می باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!